OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Bútľavá vŕba strýca Artuša

 

Je veľa zaujímavých kníh, ktoré sa oplatí prečítať, ale primálo času k tomu, aby som z nich porobil aj výpisky. Preto som sa rozhodol, že o tom (pre mňa) najzaujímavejšom, čo sa mi dostane do rúk, vám dám vedieť cez túto novú sekciu. To ostatné už je na vás, čo s tým spravíte. wink


 

Jasmuheeen: Využití prány

Jasmuheen: Strava bohů

Možno ste už počuli o ľuďoch, napr. o niektorých svätcoch ktorí dlhé roky neprijímajú žiadnu fyzickú stravu a napriek tomu sa tešia dobrému zdraviu.
Podľa týchto kníh je táto možnosť otvorená v podstate nám všetkým a dnes už na svete sú tisíce, možno desaťtisíce ľudí, ktorí vo väčšej či menšej miere takto žijú.

 

Dan Millman: Cesta pokojného bojovníka

Dan Millman: Návrat pokojného bojovníka

Dan Millman: Zákony ducha

Dan Millman: Sokrates

 

Je to veľmi pútavý a poučný príbeh, o človeku a o jeho cestách k duchovnému rozvoju, ale aj o tom, čo všetko, aké neuveriteľné veci tým môže dosiahnuť.