OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Bútľavá vŕba strýca Artuša

 

Denná modlitba sebaprijatia

 
       Prijímam sa taký,  aký som. 
      Prijímam svoje silné aj slabé stránky, svoj talent, ako aj svoje nedostatky, svoje úspechy, ako aj svoje chyby.      
      Plne sa prijímam ako ľudská bytosť. Prijímam, že som tu a teraz, aby som sa učil a prijímam, že sa učím a rastiem. 
      Prijímam osobnosť, ktorú som získal, aj silu meniť a uzdravovať. 
      Prijímam sa bez akýchkoľvek podmienok alebo výhrad. Prijímam, že v jadre mojej bytosti je dobro, že mojou podstatou je láska a uznávam že nato občas zabúdam.
      Plne sa prijímam a v tom prijatí nachádzam vždy prehlbujúcu sa vnútornú silu. Z toho bodu sily plne prijímam život a otváram sa ponaučeniam, ktoré mi ponúka.
     Prijímam, že v mojej mysli je ako strach, tak i láska a prijímam svoju silu rozhodnúť sa, ktorú z týchto dvoch možností chcem skutočne prežívať. Pripúšťam, že často používam iba výsledky svojich vlastných rozhodnutí.
     Prijímam aj chvíle keď si volím strach ako súčasť svojho procesu učenia a  liečenia. Prijímam, že mám potenciál v ktorejkoľvek chvíli si zvoliť lásku namiesto strachu.
     Prijímam svoje omyly kotrých som sa dopustil ako súčasť svojej vnútornej evolúcie, preto som ochotný si odpustiť a dať si novú šancu.
     Prijímam, že môj súčasný život je vyjadrením mojich doterajších myšlienok a činov a od tejto chvíle spájam svoje myšlienky viac a viac s myšlienkou na lásku. Prijímam, že som vyjadrením tejto lásky na Zemi. Prijímam svoj vlastný život ako božské požehnanie a dar.

     S vďačnosťou prijímam fakt, že moje srdce je otvorené pre prijímanie a dávanie. Vždy sa podelím o dary, ktoré som dostala, plne, voľne a s radosťou.
      Žijem v harmónii s každým, koho poznám. V hĺbke mojej bytosti je bezodná studnica lásky. 
      Som milovanou bytosťou Vesmíru, ktorý sa o mňa sústavne stará a láskyplný život je tu pre mňa.


 

Zmysel života

 
                        Každý okamžik ži preto, aby si potešil Najvyššieho.

                         Boh žije každým okamžikom preto, aby ťa osvietil.

                       Kým niečo urobíš, uvedom si, že tento čin ti nepatrí,
                                     precíť, že to nie si ty, ktorý koná,
              ale skôr osoba, ktorá ťa inšpiruje, ktorá koná v tebe a cez teba.
                           Táto osoba nie je nik iný ako tvoje vyššie ja.


 
   

                                        Exupéryho modlitba

     Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre všedný život. Nauč ma umeniu malých krokov.
      Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým, sprav ma sebaistým v správny čas. 
      Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého.
      Prosím o  silu disciplíny a  miery, aby som len tak neprekĺzol životom a  svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na umelecký zážitok.
      Umožni mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie, pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu za najdôležitejšiu.
      Ochráň ma pred naivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života, že vďaka nim rastieme a dozrievame.
      Pripomínaj mi, že rozum sa často stavia proti srdcu. Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou. Chlieb náš každodenný daj mi pre telo i dušu. 
      Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky, priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný.
      Viem, že veľa problémov sa rieši nekonaním; daj, aby som dokázal čakať. Nech vždy nechám Teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie si človek nehovorí sám; býva mu povedané.
      Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj, aby som dorástol na túto najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu a najnežnejšiu vec života. Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobra - slovami, či bez slov.
      Chráň ma pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám, ale to, čo potrebujem.
                                                     Nauč ma umeniu malých krokov!  

                                                                                                      Antoine De Saint-Exupéry


 
    

MODLITBA "OPTÍNSKYCH STARCOV"  


       Bože, daj, nech s duševným pokojom privítam všetko, čo mi prinesie tento deň a nech sa naplno odovzdám do Tvojej vôle.

       Bože, v každej chvíli tohto dňa ma vo všetkom veď a upevňuj.

       Bože, odhaľ mi svoju vôľu - pre mňa i pre druhých.

       Nech počas dňa dostanem akékoľvek správy, daj, nech ich prijmem s pokojnou dušou a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja svätá vôľa.

       Bože veľký a milosrdný, usmerňuj moje myšlienky aj pocity vo všetkých mojich slovách a skutkoch.

       Daj, nech vo všetkých nepredvídaných okolnostiach nezabudnem, že všetko pochádza od Teba.

       Bože, daj, nech rozumne pristúpim ku každému blížnemu, nech nikoho nezarmútim a nikoho neuvediem do rozpakov.

       Bože, daj mi silu zniesť únavu tohto dňa a všetky jeho udalosti.

       Usmerňuj moju vôľu a nauč ma modliť sa a všetkých milovať úprimným srdcom.

                                                                                                                               Amen.