OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Bútľavá vŕba strýca Artuša

 


"Husté myšlienky" sú myšlienky, v ktorých je v maximálnej miere "zhustená" nejaká pravda, životná múdrosť alebo skúsenosť.

Niekedy to môže viesť až zdanlivej nelogickosti, absurdnosti. A práve o to ide, aby si sa zamyslel nad niektorými vecami, ktoré ťa možno doteraz ani nenapadli a skúsil nájsť tie správne súvislosti.

Môžeš mi o tom prípadne napísať - poznámkou do Knihy návštev alebo mailom do Bútľavej vŕby.

 

Myšlienky zoborského pustovníka

 

Ži tak, aby bol Boh s tebou spokojný a On sa postará, aby si sa na svete dobre cítil.

 

Dôveruj Bohu, nekdy nestrácaj vieru, aj ke´d si v ťažkej situácii, aj keď veľa riskuješ, nikdy nestrácaj dôveru v Pána.

 

Neboj sa, nemaj strach, Boh je s tebou.

 

Rozdávaj lásku, zaujímaj sa o ľudí, venuj im čas, obetuj sa a Boh bude pri tebe stáť.

 

Za všetko, čo máš, za všetko, čo si dosiahol vďačíš Bohu. Daj Mu to pocítiť, daj mu vďačnosť najavo , ukáž Mu, že si to vážiš, že si to uvedomuješ.

 

Kde je veľká láska, tam sa dejú zázraky.

 

 

 


 

 

Diamant je kus uhlia, ktorý vytrval v tom, čo robil.

                                Loď v prístave je v bezpečí – ale na to sa lode nestavajú.

                                   Raz uveríš, že je všetko skončené. To bude začiatok.

                                 Prekážky nám nebránia v ceste - ukazujú nám iný smer.

                                                                                                              Barbara de Angelis 

 


 

 

Z princípov všeobecnej teórie princípov vyplýva, že najzložitejšie systémy harmonicky plnia svoju funkciu pri uplatnení niekoľkých kľúčových princípov. To znamená, že ak existujú zákonitosti pre plnenie môjho poslania na tejto planete, nesmie ich byť veľa. Ak majú platiť pre každého a pre všetko, potom musia byť tak jednoduché a zrozumiteľné, že ich môže pochopiť aj ten, ktorý nevie čítať, inak by sa stali výsadou úzkej vrstvy vzdelancov a život vo Vesmíre by sa nemohol harmonicky rozvíjať.

                                                                                                       Ing. Michal Burda (ex-materialista)
                                                                                                       z knihy Vesmír v nás - pozri v sekcii "Učebnice"

 


 

 

 Hovor, Pane, Tvoj sluha ťa počúva!

                                                                                                                                           1Sam3,9

(Lepšie vyjadrenie oddanosti si ani neviem predstaviť.)

 


 

 

...nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane!

                                                                                                                                           Lk22,42

(Toto je zase vyjadrením maximálnej podriadenosti Božej vôli.)

 


 

 

Nič na svete nie je isté.

Iba jedna jediná vec môže byť istá a to je: že nie je isté vôbec nič.

Ale ešte aj to nie je celkom isté.

                                                                                                                                           MUDr. Jánosdeák, učiteľ a autor kníh o masážach

 


 

 

Svet bol stvorený s úžasne komplikovanou jednoduchosťou.

                                                                                                                                           nemenovaný klasik

 


 

 

Ak miluješ, môžeš robiť čo len chceš.

                                                                                                                                            Svätý Augustín

 


 

 

Najdôležitejšie je pochopiť naše chyby, uvedomiť si ich a pokáním nadobudnúť harmóniu s vesmírom, s božskosťou.

                                                                                                                                             S. N. Lazarev

 


 

 

Boh vždy trestá zlo, ale pretože tento proces prebieha pomaly, kým je človek potrestaný, stačí ešte zhrešiť.

                                                                                                                                              Svätý Augustín

(Je to to isté ako keď povieš, že "Božie mlyny melú pomaly ale isto".)

 


 

 

Všetko je tak ako má byť. A platí to aj vtedy, keď nás to bolí, hnevá či rozčuľuje.

Príčinou je iba to, že zatiaľ sme ešte nepochopili všetky dôležité súvislosti.

                                                                                                                                               nemenovaný klasik